+420 775 333 484 info@balkonovesite.cz

Popis sítě

Síť je bezuzlová, samonosná, vyrobena z polypropylenových vláken, s okrajem zesíleným polyetylenovými pásky. Použitý materiál je zdravotně nezávadný a vhodný jak pro exteriéry tak i interiéry - je vhodný i pro dětská hřiště apod.. Rozměry sítě odpovídají velikosti zakrývaného prostoru, tj. přes všechny balkóny souvisle.

Životnost sítě je předpokládána cca 10 let, záruka 2 roky. Záruka se nevztahuje na násilná poškození způsobená přetěžováním sítě (např. zavěšování různých předmětů na síť) nebo vandalizmem. Z důvodu rostoucího vandalizmu se doporučuje oddělené přízemí. V případě poškození je pak možné vyměnit pouze malou síť v přízemí domu.

Velikost ok a síla lanka sítě, případně barva je volena individuálně dle účelu použití a přání zákazníka. Základní nejlevnější verze sítí je při velikosti oka sítě 60 x 60 mm, síle vlákna sítě 1,5 mm a v černé barvě. Možné jsou i další rozměry a barvy – info dotazem.

Montáž sítě

Sítě jsou montovány pomocí zavrtaných oček přímo za zesílený okraj, bez nutnosti použití dalších napínacích prostředků (lanek, rámů atd.). U přesahujícího zábradlí je použito pomocných plastových úvazků. U prostorových tvarů je montováno pomocné propylenové lanko, které slouží pro vytvarování vnějších hran. U dlážděné podlahy montujeme na přání zákazníka kotvy do zábradlí (viz foto).

Ve zvláštních případech, nebo na přání zákazníka můžeme k fixaci sítě použít i obvodové ocelové lanko. Jde hlavně o případy, kdy je účelné snížit počet kotvících bodů do budovy, resp. zvýšit jejich počet u vlastní sítě. Tím ale odpadá možnost snadné demontáže sítě.

Montáž na zateplené stěny

Na zateplené fasády se sítě montují dvěma způsoby. Buď pouze do zateplovacího polystyrenu pomocí speciálních spirálních hmoždinek, nebo pomocí dlouhých kotev skrz zateplení až do panelu.

Spirální hmoždinky mají nosnost cca 5 kg a jsou zatěsněny pryžovým těsněním. Montují se všude tam, kde je řádně a dostatečně pevně provedeno zateplení domu. Detail spirální hmoždinky s těsněním – viz foto.

Dlouhé kotvy skrz se montují běžně do tloušťky zateplení 15 cm. Při extrémně silných zatepleních (nad 15 cm) se používají speciální kotvení s dvojitou oporou - viz výkres. Kotvy se zatěsňují akrylovým nebo čirým silikonovým tmelem. Lze použít i lepené talířové podložky s gumou. Samonosné sítě mají v případě zateplených fasád výhodu v tom, že neohýbají kotvy a nenarušují tím omítku, tak jako lankové systémy, protože tah na kotvy je rozložen a působí tak menší silou. Na odlehčení kladně působí i případné pomocné úvazky k zábradlí.

Hrotový systém

Na přání nebo všude tam, kde je zasíťování neefektivní, nebo technicky nevýhodné (např. římsy, okraje střech atd.) používáme hrotový systém. Jedná se o dvouřadý modul s hroty 2x do „V“ – viz obr. níže.


© 2024 - Balkonovesite.cz | design getsimplethemes